Napísal:
Tomáš Zúbrik

Improvizácia ako nástroj na zlepšenie pracovných vzťahov

Improvizácia ako nástroj na zlepšenie pracovných vzťahov

Nedávno ma inšpiroval článok, ktorý navrhoval praktizovať lekcie divadelnej improvizácie pre šťastnejší život. Ako som tak ten článok čítal, nemohol som si nevšimnúť to prepojenie medzi divadelnou improvizáciou a jej potenciál v pozitívnom ovplyvnení kariéry.

Vo svojej podstate, divadelná improvizácia je založená na vzťahu a interakcii medzi účinkujúcimi. Tak ako hocijaký iný vzťah, má improvizácia svoje princípy, ktoré ak sú dodržiavané, zvyšujú efektivitu.

Tu sú niektoré tipy ako využiť lekcie improvizácie k zlepšeniu pracovných vzťahov.

 

Nastav svoju myseľ na prístup: Áno, a ...

Improvizácia sa zakladá na princípe „Áno, a...“, kde jeden musí súhlasiť s tým, čo jeho partner práve povedal alebo spravil a následne na to reagovať. Ak by nesúhlasil, priviedol by dianie na pódiu na bod mrazu, frustroval tým účastníkov a unudil publikum.

V profesionálnom zmysle postoj „Áno, a ...“ znamená, že ste zvedaví a otvorení voči návrhom svojich kolegov, aspoň sčasti s nimi súhlasíte a potom hľadáte spôsob ako stavať na ich nápadoch. Napríklad, ak nesúhlasíte s vaším partnerom, ktorý si myslí, že by ste mali využiť celebritu na predaj vašich služieb, namiesto hádania by ste mohli povedať: Áno, a tiež by sme mohli vyskúšať influencerskú kampaň proti tradičnej.

Ak preukážete ostatným, že si ceníte ich nápady a ste ochotní s nimi spolupracovať, podporíte tým pocit priateľstva a súdržnosti, ktorý poháňa pozitívne momentum.

 

Rozvoj povedomia

Kľúčovým elementom v improvizácii je schopnosť sústrediť sa na energiu, ktorú prinášate na scénu, na slová a činy tvojho partnera a na reakciu prostredia, v ktorom vystupujete. Tvoja schopnosť rozvíjať povedomie je kľúčom k úspechu, pretože musíte byť schopní pochopiť a ak je potrebné, tak za behu na základe vašich pozorovaní opravovať.

Rovnaké princípy môžeš uplatniť aj v kariére. Silu povedomia môžeš využiť aj keď ideš na stretnutie. Ukončil si práve stresujúci telefonát? Rozrušilo ťa, čo ti práve napísal tvoj priateľ/ka? Je možné, že sa to prejaví vo výmene s kolegami. Všímaj si tých, s ktorými sa rozprávaš, čo ich telo hovorí a či to neodporuje ich slovám a tónu v hlase. Tvoje schopnosti pozorovania vyžadujú sústredenie sa rovnako ako vnímanie prítomnosti.

 

Správaj sa k ostatným dobre

Impro nie je monológ, funguje len, ak máš ochotného partnera, ktorý vie, že mu kryješ chrbát v každom prípade a nevytláča ťa zo scény.

Všetok obchodný rast a úspech je poháňaný dobrými vzťahmi. Nikto nemôže byť úspešný, ak je sám. Vaša schopnosť uspieť je priamo prepojená s tým, ako sa správate k iným. Napríklad, predajca sa potrebuje naučiť viac počúvať ako rozprávať, aby pochopil potreby zákazníka. Preto ho povzbudzuje a rozhodol sa poskytnúť mu benefit, aj keď neuzavrie zmluvu. Na druhej strane, jeho kolega, ktorý sa zaujíma len o uzavretie obchodu, viac ako o láskavosť, si získal u svojho zákazníka zlú reputáciu a je frustrovaný, pretože si nevie dohodnúť žiadne stretnutie.

Byť k ľudom pozorný nie je len slušnosť, je to základný kameň pozitívneho kariérneho rastu.

V improvizácii, tak ako aj v tvojej kariére, na vzťahoch záleží. Osvojením si týchto princípov sa môžeš viac spojiť a prehĺbiť spojenie s ostatnými.

 

Editovala a preložila: Ľubka Safková

Zdroj: https://www.forbes.com/sites/amyblaschka/2018/12/17/how-to-use-improv-to-improve-your-professional-relationships/#65909f9762ad

impro svet logo
Je vstupnou bránou ku Kanadskému štýlu improvizácie. Nájdeš tu články, cvičenia a e-knihy, ktorými pomáham rozvíjať prirodzené sebavedomie, kreativitu, pohotovosť a spoluprácu pre všetkých záujemcov o improvizáciu.
Sleduj nás na sociálnych sieťach:
Odoberaj novinky cez email:

    Súhlasím s použitím osobných údajov.

    Vytvorené s 
    od
    tomweb
    crossmenu