Filmové žánre

Hráči v tejto kategórii predvedú krátke scénky podľa zvoleného žánru.

Priebeh Začína sa voľne - bez žánru, dvojica spolu začne scénku na danú tému. MC prepína žánre zo zoznamu, ktorý má zapamätaný alebo napísaný. V každom žánri sa zahrá krátka scénka a všetko čo sa odohralo sa prelieva do ďalšieho žánru. Ostatní hráči môžu naskakovať ako rekvizity a vedľajšie postavy. Vedľajšie postavy by mali po zmene žánru opustiť scénu.

Na zápasoch sa obvykle vystriedajú všetci hráči v dvojiciach. Moderátor dáva povel na striedanie.

Varianty Nie je žiadna východisková dvojica a postavy voľne prichádzajú a odchádzajú

Bežné chyby Bežné chyby, ktoré sa vyskytujú v žánroch Vedľajšie postavy upozadia hlavnú dvojicu MC nerešpektuje žánre navrhnuté divákmi

Žánre

Related Posts
Sorry no related post found

Heja hají

Zameranie: pozornosť, rýchlu reakciu a rytmus

Skupina stojí v kruhu a posiela sa signál.

Možné signály zhruba zoradené podľa frekvencie výskytu a znalostí medzi improvizátormi:

Heja - pokračuje v smere Hold down - obracia smer Hají - jedného preskočí Hold hajú - otočí a preskočí Beng - na kohokoľvek v kruhu Pinguin party - hráči si vymieňajú miesta Blchy - detto s chytaním bĺch Klarinet - prepína len na gestá, bez zvukov Hoboj - prepína späť

Dbajme na čistotu gest, rytmičnosť a pozornosť.

Related Posts
Sorry no related post found