Očkovanie proti tréme

Kedy? 7. 11. 2018 o 18:30 - 20:30 (2 hodiny)
Kde? Brighter Life Center, Hurbanovo Námestie 5, 811 03 Bratislava

Keď sa povie Improvizácia, väčšine ľudí napadnú len vtipné scénky Partičky. Ale stačí si uvedomiť princípy, na ktorých je improvizácia založená a objavíme tvorivosť, schopnosť adekvátne reagovať a rýchlo sa prispôsobiť nečakanej udalosti. A to sú nedoceniteľné kvality pre vedenie, prezentovanie a vyjednávanie - oblasti v ktorých len zriedka máme kontrolu nad tým, čo sa stane.

Workshop improvizácie bude zameraný na vylepšovanie komunikačných, pohybových zručností a zvládanie náročných situácií s použitím kreativity. Vytvoríme pre Vás bezpečné a príjemné prostredie, kde si každý môže precvičiť svoje nové zručnosti pred uvedením do reálneho sveta.

Pre koho je workshop improvizácie určený?

Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť poradiť si s námietkami, pohotovo zareagovať s humorom a nadhľadom. Naučíte sa techniky, ktoré sú založené na počúvaní partnera, prijímanie výzvy od partnera a vzájomnej spolupráci.

Čo budeme trénovať?
• Komunikačné zručnosti
• Efektívne a presvedčivé prezentovanie na verejnosti
• Riešeníe konfliktov a ťažkých situácií
• Tímovú spoluprácu
• Schopnosť byť prítomný a bdelý
• Čítať neverbálne podnety druhého
• Ako úspešne zvládať neistoty v živote a na pracovisku

Aké zručnosti získam?
• Aktívne počúvanie (vyjadrenie toho čo potrebujem povedať ako rozšírenie toho čo už bolo povedané )
• Uvedomenie ako výber konkrétnych slov ovplyvňuje smer a výsledok komunikácie
• Hľadanie ďalších nápadov pomocou techniky “Áno, a …”
• Používať dostredivé a odtredivé myslenie na riešenie problémov
• Schopnosť rýchlejšie sa rozhodovať a prevziať iniciatívu
• Pomocou aplikovanej kreativity inovovať rýchlejšie a efektívnejšie
• A ďaľšie…

Budeme pracovať so základnými princípmi improvizácie:
• Technika “Áno, a …”
• Nechaj zažiariť partnera
• Verím sebe aj druhým
• Tu a teraz - uvedomenie si prítomnosti
• Dovolím si robiť chyby
• Uži si to s humorom
• Zober do hry to čo je

KAPACITA OBMEDZENA PRE 12 ludi.

Lektor večera je:

Tomáš Zúbrik
Od malička má blízko k improvizačnému divadlu a pantomíme. Zúčastnil sa viac ako 30 improlíg. Vyhral 9 improlíg v SK a 1 v CZ. Dva roky sa venoval ochotníckemu divadlu v Žiari nad Hronom a Dolnej Trnávke. 1,5 roka súčasnému tancu v BA. Má sklon vytvárať pantomimické etudy kdekoľvek a na čokoľvek ako PanThome. Aktívne sa vzdeláva a zúčastňuje impro worskhopov v SK a CZ.